ธงชาติประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย

ธงชาติประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย

 

สำหรับประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันทางภาคใต้ของไทยนั้น อย่างประเทศมาเลเซียนั้น มีธงชาติเป็นสัญลักษณ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยาลูร์ เกมิลัง (Jalur Gemilang) ซึ่งมีความหมายว่า ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์ นั่นเอง ซึ่งธงชาติของประเทศมาเลเซียนั้น จะมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วนด้วยกัน มีพื้นสีแดงสลับกับสีขาว รวม 14 แถบ โดยแต่ละแถบนั้น มีความกว้างเท่ากัน และมีมุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงิน ขนาดกว้าง 8 ใน 14 ส่วน ของผืนธงด้านกว้าง และยาวเท่ากันกับกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว และภายในธงได้บรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มีชื่อว่า บินตัง เปอร์เซกูตัน (Bintang Persekutuan) หรือเรียกว่า ดาราสหพันธ์ นั่นเอง

โดยธงชาติประเทศมาเลเซียนั้นได้สื่อความหมายได้ดังนี้

แถบริ้วสีแดงและแถบริ้วสีขาว รวมทั้งสิ้น 14 ริ้วนั้น มีความกว้างเท่ากัน มีความหมายว่า สถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

ดาว 14 แฉก มีความหมายว่า ความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด

พระจันทร์เสี้ยว หมายถึง ศาสนาอิสลามอันถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซีย นั่นเอง

สีเหลือง ในพระจันทร์เสี้ยว และดาราสหพันธ์ คือสีแห่ง ยังดี เปอร์ตวน อากง ซึ่งผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ

สีน้ำเงินนั้น มีความหมายว่า ความสามัคคีของชาวมาเลเซียทั้งชาติ

ประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเราอย่างประเทศมาเลเซียนั้น มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีการสื่อสารเรื่องราวผ่านทางธงประจำชาติของตนเอง เพื่อที่นานาอารยประเทศจะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคนในประเทศมาเลเซียเบื้องต้นโดยสื่อผ่านทางธงชาติของประเทศตนเอง และใช้ธงชาติเป็นสื่อกลางประกาศความเป็นประเทศของตนเองให้กับโลกได้รับรู้

 


Related News

  • ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์
  • ธงชาติประเทศมาเลเซีย
  • ธงชาติประเทศสิงค์โปร์
  • ธงชาติเวียดนาม
  • ธงชาติประเทศกัมพูชา หรือเขมร
  • ธงชาติประจำประเทศเมียนมาร์หรือพม่า
  • ธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม
  • ธงชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • Comments are Closed